Seismisk händelse i Malmberget 7 oktober 2020

7 oktober 2020

En seismisk händelse med en lokal magnitud på 2,2 inträffade i Malmberget den 7 oktober kl.08.30.

Händelsen lokaliserades till Parta hängvägg på 874 meters avvägning. Högsta vibration uppmättes på Furuvägen 16 med 12,3 mm/s.

Utslag på övriga vibrationsmätare i samhället: