Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 7 juni 2020

7 juni 2020

En seismisk händelse med en magnitud på 2,1 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. Händelsen skedde klockan 10:55:52 den 07 juni och har lokaliserats till Printzskölds hängvägg – 646 meters avvägning.   

Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B-L: 9,25 mm/s.

Utslag på övriga vibrationsmätare: