Seismisk händelse i Malmberget 7 juni 2019

7 juni 2019

En seismisk händelse inträffade 7 juni kl 21.29 i Printzskölds hängvägg på 700 meters avvägning.

Händelsen hade en preliminär magnitud på 1,1 på den lokala skalan.Högsta vibrationen i samhället uppmättes till 2,60 mm/s på Konsum Mbgt-V.

Vibrationsmätarna i samhället visar:

Konsum Mbgt-V 2,60 mm/sKaptensvägen 4 B-T 1,90 mm/sNorra Kungsallén 15-T 1,05 mm/sJärnvägsgatan 19-L 1,00 mm/sPuoitakvägen 6-L 0,75 mm/sLövberga-T 0,70 mm/s