Seismisk händelse i Malmberget

25 april 2019

Klockan 16.45 uppmättes en händelse med magnituden 1,60 på den lokala skalan. Händelsen lokaliserades till Printzsköld hängvägg på 720 meters avvägning.

Uppmätta vibrationer (mm/s) i samhället kl 16.45

Kaptensvägen 4 B-T: 3,80Järnvägsgatan 19-L: 3,75Konsum Mbgt-L: 3,50Norra Kungsallén 15-T: 2,50Lövberga-L: 2,40Puoitakvägen 6-L: 2,00Barongatan 20-T: 1,40Furuvägen 16-L: 0,60Sagoslingan-V: 0,55Sveavägen 7-T: 0,45

Här kan du läsa mer om seismiska händelser i LKAB:s gruvor.

Här kan du läsa mer om varför LKAB använder en lokal magnitudskala.