Ännu en seismisk händelse i Malmberget 25 april 2019

25 april 2019

Klockan 16.45 uppmättes en händelse med magnituden 1,60 på den lokala skalan. Händelsen lokaliserades till Printzsköld hängvägg på 720 meters avvägning.

Uppmätta vibrationer (mm/s) i samhället kl 16.45

Kaptensvägen 4 B-T: 3,80Järnvägsgatan 19-L: 3,75Konsum Mbgt-L: 3,50Norra Kungsallén 15-T: 2,50Lövberga-L: 2,40Puoitakvägen 6-L: 2,00Barongatan 20-T: 1,40Furuvägen 16-L: 0,60Sagoslingan-V: 0,55Sveavägen 7-T: 0,45