Seismisk händelse i Malmberget 6 oktober 2021

6 oktober 2021

En seismisk händelse har inträffat i Malmberget den 6 oktober klockan 16:48.

Händelsen hade en preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan och har lokaliserats till Printzsköld hängvägg på – 514 meters avvägning. 

Händelsen har inte gett några utslag på de vibrationsmätare som finns utplacerade i samhället.