Seismisk händelse i Malmberget 6 mars 2016

6 mars 2016

Klockan 05.58 den 6 mars inträffade en seismisk händelse med magnitud 2,3 på den lokala skalan. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Printzskölds hängvägg på 695 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration var 4,65 mm per sekund vid Konsum Malmberget.

Klockan 05.58 den 6 mars inträffade en seismisk händelse med magnitud 2,3 på den lokala skalan. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Printzskölds hängvägg på 695 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration var 4,65 mm per sekund vid Konsum Malmberget.