Seismisk händelse i Malmberget 6 juni 2023

6 juni 2023

Parta HV (hängvägg)
Preliminär nivå: -1065
Datum: 2023-06-06
Tid: 01:13:43
Preliminär magnitud: 1,5
Högsta vibration: Malmstavägen
11-L: 1,5 mm/s