Seismisk händelse i Malmberget 6 juli 2016

6 juli 2016

Klockan 02:41 den 6 juli inträffade en seismisk händelse i Malmberget med magnitud 1,5 på den lokala skalan.

Klockan 02:41 den 6 juli inträffade en seismisk händelse i Malmberget med magnitud 1,5 på den lokala skalan.

Händelsen inträffade i hängväggen på Parta på 874 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration var 3,50 mm/s på Furuvägen.