Seismisk händelse i Malmberget 6 augusti 2017

6 augusti 2017

En seismisk händelse inträffade i Malmberget söndag den 6 augusti​ kl 18. Händelsen lokaliserades till Parta hängvägg på 645 meters avvägning och uppmätte magnituden 1,75 på den lokala skalan.

​Högsta uppmätta vibration var 4,85 mm/s på Furuvägen 16.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: