Seismisk händelse i Malmberget 1 maj 2019

1 maj 2019

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,3 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. Händelsen skedde kl. 21:34 den 1 maj och har lokaliserats till Printzskölds hängvägg på – 673 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4 B-T: 2,4 mm/s.

Vibrationsmätarna i samhället visarKaptensvägen 4B -T 2,40 mm/sKonsum Mbgt -T 2,00 mm/sNorra Kungsallén 15 -T 1,65 mm/sJärnvägsgatan 19 -L 1,60 mm/sPuoitakvägen 6 -L 1,05 mm/sLövberga -L 0,95 mm/sBarongatan 20 -T 0,90 mm/sSveavägen 7 -L 0,40 mm/s