Seismisk händelse i Malmberget 4 oktober 2015

4 oktober 2015

En seismisk händelse inträffade söndag 4 oktober klockan 18.14 i malmkroppen Printzskölds hängvägg på 622 meters avvägning. Den lokala magnituden uppmättes till 1,6. Högsta vibration uppmättes vid Konsum Malmberget, 0,95 mm/s.

En seismisk händelse inträffade söndag 4 oktober klockan 18.14 i malmkroppen Printzskölds hängvägg på 622 meters avvägning. Den lokala magnituden uppmättes till 1,6. Högsta vibration uppmättes vid Konsum Malmberget, 0,95 mm/s.