Seismisk händelse i Malmberget 4 juli 2015

4 juli 2015

Den seismiska händelsen inträffade klockan 17:30 och lokaliserades till Printzskölds hängvägg

Uppdaterad den 5 juli: Den seismiska händelsen inträffade klockan 17:30 och lokaliserades till Printzskölds hängvägg, på 580 meters avvägning, och hade en magnitud på den lokala skalan som uppmättes till 1,4.