Seismisk händelse i Malmberget 4 april 2019

4 april 2019

En seismisk händelse inträffade ​i malmbergsgruvan torsdag 4 april kl 13:07. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Printzskölds hängvägg på 698 meters avvägning.

Preliminär magnitud beräknades till 1,2 på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration i samhället uppmättes till 2,40 mm/s på Järnvägsgatan 19.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: