Seismisk händelse i Malmberget, 4 april 2022

4 april 2022

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen inträffade kl. 01:36:39 den 04 April och har lokaliserats till Printzsköld takskiva på – 682 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B-L: 0,85 mm/s.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare:

Järnvägsgatan 19-V: 0,55 m/s