Seismisk händelse i Malmberget 30 augusti 2019

31 augusti 2019

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,2 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. Händelsen inträffade den 30 augusti klockan 23:36 och lokaliserades preliminärt till Printzsköld hängvägg på -713 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes till 2,75 mm/s på Järnvägsgatan (L).

Vibrationsmätarna i samhället visar: