Seismisk händelse i Malmberget 30 april 2018

30 april 2018

En seismisk händelse med en magnitud på 1,3 på den lokala skalan inträffade i Malmberget klockan 05:52 den 30 april.​

​Händelsen inträffade i Fabians hängvägg på 681 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes på Barongatan 20 – T: 2,6 mm/s.

Utslag på vibrationsmätare i samhället: