Seismisk händelse i Malmberget 3 maj 2019

3 maj 2019

En seismisk händelse med magnitud 1,0 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. Händelsen skedde kl. 19:43 den 3 maj och har lokaliserats till Parta hängvägg på – 520 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16-L: 2,0 mm/s.

Vibrationsmätarna i samhället visar

Furuvägen 16-L 2,00 mm/sSveavägen 7-T 1,55 mm/sMalmstavägen 11-T 0,80 mm/sG:a Malmstaskolan-L 0,70 mm/sEriksgatan 14-T 0,50 mm/sLövberga-L 0,50 mm/sJärnvägsgatan 19-T 0,40 mm/s