Seismisk händelse i Malmberget 29 januari 2020

29 januari 2020

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,3 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 08:19 den 29 januari och har preliminärt lokaliserats till Öde hängvägg på – 278 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16-L 2,95 mm/s.