Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 28 oktober 2017

28 oktober 2017

En seismisk händelse inträffade i Parta hängvägg i Malmberget kl 20:31 den 28 oktober. Händelsen uppmätte en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,63.

Händelsen lokaliserades till 782 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration i samhället var 4,30 mm/s på Furuvägen 16.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: