Seismisk händelse i Malmberget 28 juni 2022

1 juli 2022

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,66 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen inträffade kl. 11:59 den 28 juni och har lokaliserats till Printzsköld takskiva på – 531 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B-T: 4,50 mm/s.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare.