Seismisk händelse i Malmberget 28 januari 2021

28 januari 2021

En seismisk händelse inträffade torsdagen den 28 januari klockan 11.15 i Malmbergsgruvan, i malmkroppen Parta hängvägg. 

Den preliminära magnituden uppgår till 1,9 på den lokala skalan. Händelsen är lokaliserad till 457 meters avvägning och högsta vibration i samhället är uppmätt på Furuvägen, 13,40 mm/s. 

Uppdatering: Magnituden har justerats till 2,2 på den lokala skalan.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: