Seismisk händelse i Malmberget 27 juli 2019

28 juli 2019

En seismisk händelse med lokal magnitud på 0,9 inträffade i malmkroppen Printzskölds hängvägg på 749 meters avvägning klockan 17.39 lördag 27 juli.

Uppmätta värden på vibrationsmätare: 

Konsum Malmberget              1,95 mm/s

Kaptensvägen 4B                      1,90 mm/s

Norra Kungsallén 15                0,90 mm/s

Järnvägsgatan 19                     0,70 mm/s