Seismisk händelse i Malmberget 27 januari 2020

27 januari 2020

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 11:25 den 27 januari och har preliminärt lokaliserats till Printzsköld hängvägg på –1011 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B – 1,88 mm/s.