Seismisk händelse i Malmberget 27 december 2021

27 december 2021

En seismisk händelse med en magnitud på 1,8 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen inträffade kl 18:22 den 27 december och har lokaliserats till Printzsköld liggvägg på – 1060 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16-L: 2,00 mm/s.

Utslag på övriga vibrationsmätare: