Seismisk händelse i Malmberget 27 december 2016

27 december 2016

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,6 på den lokala skalan inträffade på 588 meters avvägning i malmkroppen Printzskölds hängvägg klockan 04.49 tisdag den 27 december.

Högsta uppmätta vibration i samhället var 2,30 mm per sekund på Kaptensvägen 4B.