Seismisk händelse i Malmberget 27 augusti 2017

27 augusti 2017

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Fabians hängvägg kl 02:13 söndag 27 augusti. Preliminär magnitud enligt den lokala skalan var 1,16.​

​Händelsen lokaliserades till 942 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration i samhället var 1,55 mm/s på Murgatan 1 och Barongatan 20.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: