Seismisk händelse i Malmberget 27 augusti 2021

27 augusti 2021

En seismisk händelse med en preliminär lokal magnitud på 1,5 har inträffat i malmbergsgruvan 27 augusti kl 05:51.

Händelsen lokaliserades till malmkroppen Alliansens hängvägg på 1045 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes till 1,30 vid Kaptensvägen 4B-T.  

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare i samhället: