Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 27 augusti 2017

27 augusti 2017

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Dennewitz i Malmberget söndag 27 augusti kl 13:30. Händelsen inträffade i hängväggen på 356 meters avvägning och uppmätte magnitud 1,67 enligt den lokala skalan.

Högsta uppmätta vibration i samhället var 1,65 mm/s på Furuvägen 16.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: