Seismisk händelse i Malmberget 26 juni 2015

26 juni 2015

Klockan 11:42 den 26 juni inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,1 i Fabians hängvägg på 742 meters avvägning. Strax efter, kl 11:44, inträffade ytterligare en seismisk händelse med magnitud 1,4 på 700 meters avvägning.

Klockan 11:42 den 26 juni inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,1 i Fabians hängvägg på 472 meters avvägning*. Strax efter, kl 11:44, inträffade ytterligare en seismisk händelse med magnitud 1,4 på 700 meters avvägning*.

Seismisk händelse kl 11:42:

Händelsen inträffade i Fabians hängvägg på 742 meters avvägning* med magnitud 1,1 enligt den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration: Murgatan 1: 2,40 mm/s.

Seismisk händelsevkl 11:44:

Händelsen lokaliserades till Fabians hängvägg på 700 meters avvägning* och hade en magnitud på den lokala skalan som uppmättes till 1,4. Högsta uppmätta vibration: Hertiggatan 18: 1,95 mm/s. Händelsen har känts av i samhället. För närvarande råder en viss ökning av den seismiska aktiviteten i området.

*LKAB mäter djupet i Malmbergsgruvan från toppen på Välkommaberget. Djupet anges därför som en avvägning i antal meter från den nollpunkten.