Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 26 februari 2023

26 februari 2023

En seismisk händelse med en magnitud på 1,63 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen inträffade kl. 16:14:42 den 26 februari och har lokaliserats till Parta liggvägg på –1101 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Österlångvägen 109: 1,45 mm/s.”

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: