Seismisk händelse i Malmberget 24 oktober 2023

25 oktober 2023

En seismisk händelse inträffade i malmbergsgruvan tisdag den 24 oktober kl 21:27. Händelsen har preliminärt lokaliserats till malmkroppen Fabians hängvägg på -928 meters avvägning och hade en preliminär magnitud på 0,5 enligt den lokala skalan.

Högsta uppmätta vibration i samhället: