Seismisk händelse i Malmberget 24 november 2021

24 november 2021

En seismisk händelse med lokal magnitud 1,4 inträffade klockan 14.21 onsdag den 24 november.

Händelsen lokaliserades till malmkroppen Parta på 985 meters avvägning.

Högsta uppmätta vibration var 2,15 mm per sekund på Furuvägen 16.