Seismisk händelse i Malmberget 24 maj 2020

24 maj 2020

En seismisk händelse inträffade 24 maj kl 16.36 i malmbergsgruvan. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Printzskölds hängvägg på -884 meters avvägning och hade en magnitud enligt den lokala skalan på 2,7.

Högsta uppmätta vibration var 25,40 mm/s på Kaptensvägen 4.

Utslag på övriga vibrationsmätare: 

Tillrednings- och produktionsområdena på Gunilla, Printzsköld, Dennewitz och Parta stängdes av som en säkerhetsåtgärd efter den seismiska händelsen men allt utom produktionslastningen på Printzsköld har nu åter öppnats.