Seismisk händelse i Malmberget 24 augusti 2015

24 augusti 2015

En seismisk händelse inträffade i Malmberget måndag den 24 augusti kl 08:49. Händelsens magnitud beräknades till 2,4 på den lokala skalan.

En seismisk händelse inträffade i Malmberget måndag den 24 augusti kl 08:49. Händelsens magnitud beräknades till 2,4 på den lokala skalan. 

Händelsen lokaliserades till malmkroppen Alliansens hängvägg på 709 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället var 1,3 mm per sekund vid Furuvägen 16 i Malmberget.