Seismisk händelse i Malmberget 24 april 2024

25 april 2024

En seismisk händelse med en magnitud på 1,3, efter omprocessering, enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. 

Händelsen skedde klockan 15.36 igår, den 24 april, och har lokaliserats till Hoppet hängvägg på -682 meters avvägning. 

Uppmätta vibrationer i samhället: