Seismisk händelse i Malmberget 23 oktober 2015

23 oktober 2015

Klockan 14.17 och 14:23 den 23 oktober inträffade två seismiska händelser i Malmberget. Händelserna hade preliminära magnituder på 2,0 respektive 1,4 på den lokala skalan.

Klockan 14.17 och 14:23 den 23 oktober inträffade två seismiska händelser i Malmberget. Händelserna hade preliminära magnituder på 2,0 respektive 1,4 på den lokala skalan.

De seismiska händelserna lokaliserades till malmkroppen Printzskölds hängvägg på 600 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration på händelsen med magnitud 2,0: Järnvägsgatan 19: 2,40 mm/s. Inga skador rapporterade från gruvan.

UPPDATERAD INFORMATION den 23 oktober kl 16:15:

Den seismiska händelsen som inträffade kl 14:17 har en konstaterad magnitud på 2,1 på den lokala skalan. Händelsen inträffade på 630 meters avvägning.

Den seismiska händelsen kl 14:23 har en konstaterad magnitud på 1,5 på den lokala skalan och inträffade på 660 meters avvägning.