Seismisk händelse i Malmberget 23 januari 2020

23 januari 2020

En seismisk händelse med magnitud på 1,15 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. Händelsen inträffade den 23 januari kl 20:41 och lokaliserades till Printzsköld hängvägg på -571 meters avvägning.  

Högsta vibrationen i samhället uppmättes till 1,9 mm/s på Kaptensvägen 4B-T

Vibrationsmätarna i samhället visar:Kaptensvägen 4B-T 1,90 mm/sKonsum Mbgt-T 1,80 mm/sSödra Kungsallén 10-L 0,80 mm/sJärnvägsgatan 19-T 0,75 mm/sBarongatan 20-L 0,45 mm/s