Seismisk händelse i Malmberget 23 februari 2016

23 februari 2016

Klockan 05:53 den 23 februari inträffade en seismisk händelse i Malmberget under jord med magnitud 1,6 på den lokala skalan.

Klockan 05:53 den 23 februari inträffade en seismisk händelse i Malmberget under jord med magnitud 1,6 på den lokala skalan. 

Händelsen inträffade i Printzskölds hängvägg på 710 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: Konsum Malmberget: 1,3 mm/s.