Seismisk händelse i Malmberget 23 december 2018

23 december 2018

En seismisk händelse inträffade i Malmberget klockan 15.39 söndag 23 december. Preliminär magnitud på den lokala skalan var 1,7.

Händelsen lokaliserades till malmkropparna Alliansen/Printzskölds hängvägg på 363 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration i samhället var 0,75 mm per sekund på Furuvägen 16 L. 

Furuvägen 16-L  0,75 mm/sSveavägen 7-L  0,70 mm/sKaptensvägen 4 B-T  0,55 mm/sKonsum Mbgt-T  0,55 mm/sHermelinsbacken 7-V  0,50 mm/sMurgatan 1-T   0,50 mm/sJärnvägsgatan 19-V  0,45 mm/sPoitaktvägen 6-V  0,45 mm/s