Seismisk händelse i Malmberget 23 april 2015

23 april 2015

En stor seismisk händelse inträffade klockan 03.47 den 23 april i malmkroppen Printzsköld i Malmberget.

På morgonen den 23 april klockan 03.47 inträffade en seismisk händelse i Malmberget som har känts av i hela samhället. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Printzskölds hängvägg på 672 meters nivå och hade en magnitud på 2,6 på den lokala skalan. Högsta uppmätta vibration i samhället var 20,5 mm/s i Konsumhallen.

Uppdaterad information kl 10:10:Det aktuella området under jord har besiktats av bergmekaniker. Inga skador i gruvan har konstaterats.