Seismisk händelse i Malmberget 23 april 2022

23 april 2022

En seismisk händelse inträffade i Malmbergsgruvan, lördagen den 23 april klockan 11:55. Händelsen är lokaliserad till Printzskölds hängvägg på 669 meters avvägning.

Händelsens magnitud upgick till 1,43 på den lokala skalan och högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B, till 3,95 mm/s.

Utslag på fast installerade vibratonsmätare: