Seismisk händelse i Malmberget 22 november 2022

22 november 2022

En seismisk händelse inträffade i malmbergsgruvan tisdag 22 november kl 13:15. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Partas hängvägg och hade en preliminär magnitud på 1,4 enligt den lokala skalan.

Högsta vibration i samhället uppmättes till 3,6 mm/s på Gamla Malmstaskolan – L. Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare:

Malmstavägen 11 – L: 2,4 mm/s
Österlångvägen 109 – L: 2,3 mm/s
G:a Malmstaskolan – T: 1,65 mm/s
Järnvägsgatan 19 – T: 1,3 mm/s
Österlångvägen 109 – V: 1,25 mm/s
Österlångvägen 109 – T: 1,15 mm/s
G:a Malmstaskolan – V: 1,1 mm/s
Västra Gränsgatan 7 – T: 1,1 mm/s
Malmstavägen 11 – V: 1,05 mm/s
Järnvägsgatan 19 – L: 0,85 mm/s
Järnvägsgatan 19 – V: 0,75 mm/s
Södra Kungsallén 10 – T: 0,75 mm/s
Malmstavägen 11 – T: 0,6 mm/s
Södra Kungsallén 10 – L: 0,45 mm/s
Västra Gränsgatan 7 – L: 0,4 mm/s
Södra Kungsallén 10 – V: 0,35 mm/