Seismisk händelse i Malmberget 22 maj 2020

22 maj 2020

En seismisk händelse inträffade i malmbergsgruvan fredag den 22 maj kl 13:13. Händelsen uppmätte en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,6 och lokaliserades till malmkroppen Fabians hängvägg på -827 meters avvägning.

Högsta utslag på fast installerade vibrationsmätare i samhället var 5,10 mm/s på Södra Kungsallén 10.

Utslag på övriga vibrationsmätare: