Seismisk händelse i Malmberget 22 december 2022

22 december 2022

Klockan 12.33 under torsdagen skedde en seismisk händelse på Alliansens hängvägg.

-635 meters avvägning

Magnitud: 2,51 på LKAB:s lokala skala

Inga vibrationer uppmättes.