Seismisk händelse i Malmberget 22 april 2024

22 april 2024

En seismisk händelse med en magnitud, efter omprocessering, på 1,4 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. 

Händelsen skedde klockan 00.15 idag, den 22 april, och har lokaliserats till Fabian hängvägg på -994 meters avvägning. 

Uppmätta vibrationer i samhället: