Seismisk händelse i Malmberget 22 april 2022

22 april 2022

​En seismisk händelse inträffade i Malmbergsgruvan fredagen den 22 april klockan 05:29 i Printzskölds hängvägg på 579 meters avvägning.

Händelsens magnitud uppgick till 1,44 på den lokala skalan. Högsta vibration uppmättes på Kaptensvägen 4, till 2,50 mm/s.

Utslag på fast installerade vibrationsmätare: