Seismisk händelse i Malmberget 21 september 2015

21 september 2015

Klockan 17.47 den 21 september inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,6 i Printzskölds hängvägg på nivå 705. Högsta uppmätta vibration i samhället var 1,6 mm/s på Furuvägen 16-T.

Klockan 17.47 den 21 september inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,6 i Printzskölds hängvägg på nivå 705. Högsta uppmätta vibration i samhället var 1,6 mm/s på Furuvägen 16-T.