Seismisk händelse i Malmberget 21 juni 2020

21 juni 2020

En seismisk händelse inträffade i Malmberget söndag 21 juni kl 16:37. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Fabians hängvägg på 886 meters avvägning och hade en prelimär magnitud enligt den lokala skalan på 1,7.

Högsta uppmätta vibration i samhället var 3,55 mm/s på Sveavägen 7-L.

Utslag på övriga vibrationsmätare: