Seismisk händelse i Malmberget 20 oktober 2019

21 oktober 2019

En seismisk händelse inträffade den 20 oktober kl 23:35 i Malmberget. Händelsen lokaliserades till Printzskölds hängvägg på 657 meters avvägning och hade en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 2,4.

Högsta uppmätta värde på vibrationsmätare i samhället var 23,7 mm/s vid Konsum Mbgt-L.

Utslag på övriga vibrationsmätare: