Seismisk händelse i Malmberget 20 januari 2020

20 januari 2020

En seismisk händelse med magnitud på 1,4 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 05:04 den 20 januari och har lokaliserats till Partas hängvägg på – 889 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16-T 3,55 mm/s.

Vibrationsmätarna i samhället visar:Furuvägen 16-T 3,55 mm/sSveavägen 7-T 2,65 mm/sMalmstavägen 11-T 1,75 mm/sEriksgatan 14-T 1,05 mm/sG:a Malmstaskolan-L 1,00 mm/sGenvägen 2-T 0,60 mm/s